Yrittaja

Yrittäjä

Käytännön osaaminen on kehittynyt verraten nopeasti usean malliston kaavoitusprojektin yhteydessä ja itsenäisissä haastavien tuotteiden kehitysprojekteissa. Aloitin freelancer-urani vaatteen kaavoituksen ja sarjonnan parissa valmistuttuani Metropolia Ammattikorkeakoulusta keväällä 2018. Opintojen aikana kehittynyt muodonhallinnan teoriaa painottava ote on pysynyt mukana myös yritystoiminnassani, mikä on eduksi automaation mahdollistavia kaavoitus- ja taulukkolaskentaohjelmia käyttäessä.

Työssäni tähtään poikkeuksetta korkeaan laatuun ja sitoudun kuhunkin projektiin sen varsinaista tuotantoa edeltäväksi ajaksi. Palveluni edesauttavat tuotteesi tai mallistosi istuvuutta, toimivuutta ja laatua; Ne siis edesauttavat kaupallista menestystä, alkaen siitä kun potentiaalinen asiakkaasi sovittaa tuotetta. Etenkin jos suunnittelemasi tuote tai mallisto käsittää laajan kokolajitelman, hyvin joustavien materiaalien käytön tai vartalon tukemisen, on palveluni todennäköisesti oikea valinta.

ISKaava.fi -verkkotunnuksen (tämä sivusto) alta löytyvät tarjoamani vaatteen kaavoitus-, sarjonta ja muut laadunhallinnan ja teknisen suunnittelun palvelut. Palvelut on lähtökohtaisesti suunnattu osaksi vaatteen teollista tuotantoa; Kaikki palveluista syntyneet tuotteet, kuten kaavat ja tuotekorteissa esitetty tieto, vastaavat alan vaatimuksia.

–Ilmari Säilä